دوشنبه, 08 آذر 1400

 عدم تشکیل کلاس درس رسانه و مخاطب شناسی

اطلاعیه دانشجویان کارشناسی رشته گرافیک

کلاس های استاد ماهان معصومی مورخ 1400/08/27 پنج شنبه از ساعت 16-14 تشکیل نمی شوند ، کلاس های جبرانی متعاقباً

اعلام میگردد.

با تشکر
نويسنده : شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی