شنبه, 24 مهر 1400

 آموزش سامانه جدید الکترونیکی

دانشجویان گرامی لطفاً از طریق لینک زیر ، آموزش سامانه جدید را مشاهده بفرمایید . 


https://aparat.com/v/fR2GQ

ب
اتشکر - واحد آموزش
نويسنده : شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی