Persian      English     
سه شنبه, 03 مهر 1397

 ارتباط با مدیران گروه ها

 نامسمت
 
جناب آقای اسکندری

مدیر گروه رشته عکاسی

سرکار خانم بهزادی نسب

مدیر گروه رشته گرافیک و معماری
salarian جناب آقای سالاریان
مدیر گروه رشته روابط عمومی و امور فرهنگی
jahanshahi جناب آقای جهانشاهی

مدیر گروه رشته حقوق

  جناب آقای خان محمدی مدیر گروه رشته حسابداري و امور مالي
   جناب آقای پور اشراف  مدیر گروه رشته مدیریت بازاریابی و تبلیغات
  جناب آقای محمودی مدیر گروه رشته مترجمی زبان