چهارشنبه, 29 اسفند 1397

 ارتباط با مدیران گروه ها

 نامسمت
 
جناب آقای اسکندری

مدیر گروه رشته عکاسی

سرکار خانم بهزادی نسب

مدیر گروه رشته گرافیک و معماری
salarian جناب آقای سالاریان
مدیر گروه رشته روابط عمومی،امور فرهنگی و خبرنگاری
  جناب آقای خان محمدی مدیر گروه رشته حسابداري و امور مالي
   جناب آقای پور اشراف  مدیر گروه رشته مدیریت بازاریابی و تبلیغات و کسب و کار
  جناب آقای محمود پور مدیر گروه رشته مترجمی زبان