چهارشنبه, 27 تیر 1403

 برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب

برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب؛
کتاب رخساره های گردشگری ایران مورد توجه و استقبال دانشجویان مخصوصا رشته عکاسی.ketab.jpg
نويسنده : علیمردانی

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی