چهارشنبه, 08 تیر 1401

 اطلاعیه المپیاد ورزشی دانشجویان بین الملل دانشگاه ها

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند
نويسنده : عمرانیان

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی