دوشنبه, 02 خرداد 1401

 قابل توجه دانشجویان دارای مهارت در رشته والیبال

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند

نظر به برگزاری پانزدهمین المپیاد ورزشی دانشگاه های سراسر کشور در

تابستان سال جاری و لزوم شرکت تیم والیبال دختران در این دوره از مسابقات
علاقه مندان به این رشته تا پایان امروز می توانند به قسمت امور فرهنگی

دانشگاه مراجعه نمایند.
نويسنده : عمرانیان

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی