چهارشنبه, 29 دی 1400

 مراسم گرامیداشت فخر ایران سردار شهید قاسم سلیمانی در مرکز فرهنگ و هنر واحد 13 تهران

مراسم گرامیداشت فخر ایران سردار شهید قاسم سلیمانی در مرکز فرهنگ و هنر واحد 13 تهران برگزار گردید

دانشجویان ، اساتید و کارکنان مرکز فرهنگ و هنر واحد 13 با برگزاری مراسم و فضا سازی و پخش فیلم و نصب بنر در محیط

دانشگاه در غم از دست دان شهید
سپهبد حاج قاسم سلیمانی و یاران با وفایش به سوگ نشستند.
نويسنده : شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی