چهارشنبه, 29 دی 1400

 گزارش بازدید بازرسان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از مرکز آموزش عالی فرهنگ و هنر واحد 13

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی فرهنگ و هنر مرکز 13 تهران ،
بازرسان محترم وزارت علوم و تحقیقات و فنآوری در روز پنجشنبه مورخ 1398/9/21 از این موسسه بازدید نمودند.
در این بازدید ، ابتدا بازرسان محترم بیان نمودند که ، از آنجایی که دانشگاهها و مراكز آموزش عالي سه ماموريت آموزش، پژوهش و ارايه خدمات تخصصي را به عهده دارند و در هر سه ماموريت مساله كيفيت خدمات ارائه شده از اولویت های وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد و از طرفی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به عنوان نهادي نقش ساز بر جامعه پيشرفته امروزي  بوده و نیز از جهتي نظام آموزش عالي از يك نگاه رسالت خاص و سنگين هدايت و رهبري جامعه به سمت تعالي و ترقي را به عهده دارد لذا وزارت علوم تحقیقات و فناوری در جهت ارتقاء این ماموریت ها اقدام به بازدیدهای دوره ای از مراکز نموده است تا انشالله با بیان نقاط قوت و ضعف مراکز بتوان آنها را در جهت رسالت تبین شده خود کمک و یاری نماید.
در ادامه بازرسان محترم ضمن بازدید و بررسی کیفیت امکانات آموزشی، پژوهشی ، دانشجویی و اداری و همچنین روند جذب دانشجو و اساتید و تجهیزات آزمایشگاههای این مرکز ابراز رضایت نمودند کردند.
همچنین با تلاشهای انجام شده در طی چند ماه اخیر ، نسبت به جذب دانشجو، به استانداردهای مورد نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشاره داشته اند. و در پایان واحد های مختلف ( از قبیل آموزش امورفرهنگی و امور پژوهشی، دانشجویی، امکانات و تجهیزات آموزشی ، کتابخانه ، لابراتور زبان و...) این موسسه را مورد بازدید قرار دادند و پیشنهادهای ارزنده ای در جهت بهبود روند آموزش و هرچه بهتر شدن ارتقاء خدمات به دانشجویان ارائه نمودند.

f2007108-3cb9-4462-b13d-661fe81f926e

cb9b238f-aeaf-470d-8403-349fb018b18e

d5c0e270-6902-42ef-aeb4-473d38469cd5

5b2ee6c0-64a8-4b34-8491-866161bc124c

b3dd7710-4911-4032-b675-81053647f2e3

5a19a84c-9803-4d98-b0f4-ddf2bb48d2a9

3b9fb8f7-3ca3-4824-ba33-d97a198941f6

693d5c69-6fa5-43a0-963d-fdc99513c693

4dae33a3-296d-4524-868e-4fd35eea76fb

7a4e02bd-952e-49aa-a289-b0dd720ea9d9

0acc0ac6-26e3-4a77-9c8f-3eb92bc83016

3dcf7c6b-6179-4f68-8d97-795d9b07d211

16d7cf2d-8fc9-4022-b290-a1804b284f26

7ab89e82-2ff1-4ef0-bb72-1d073395e2d8

39bdb435-367a-4ade-87da-b13577c74af9


f0e2b93c-bd9c-4a87-8906-6cc683c779cc

9a758896-ae2e-4781-9dca-c8680d9d113f


f13beb79-46b4-40c5-ae93-4e8c7315c771

7967e086-d74a-4b7b-814f-10b62dd1b1eb

e8c8c344-6672-4679-a24c-5e33938227fd


88bcdda4-7579-4773-909b-ddbf5d687ece


b064d75c-041b-4a83-990a-b65777cd9f47

0d0882de-7c2f-45ac-9962-2a17db61fed2

6e825eb1-7347-4153-98d2-dd37f5eef89b


90e1cc7e-96d8-4614-82b4-fbce4ee33943
نويسنده : شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی