سه شنبه, 04 تیر 1398

 قابل توجه دانشجویانی که در ارتباط با بدهی خود سوال دارند


قابل توجه آن دسته از دانشجویانی که در ارتباط با بدهی خود سوال دارند؛
ابتدا به قسمت جزئیات شهریه دروس در برنامه هفتگی سامانه نماد مراجعه نموده و در صورتی که پاسخ خود را دریافت ننمودند با ارسال تیکت به کارشناس مالی پاسخ خود را در اسرع وقت دریافت کنند.
آن دسته از دانشجویانی که 15 درصد سامانه سجاد خود را واریز می کنند؛ می بایست پس از واریز، از طریق ارسال تیکت به کارشناس مالی مراتب را اطلاع دهند.
لازم به ذکر است آن دسته از دانشجویانی که تیکت ارسال نمودند در الویت پاسخگویی هستند.
نويسنده : مریم محفوظی

کارشناس مالی و حسابداری