دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398

 کاردانی گرافیک

 
نام خانوادگی نام  سال ورود
امیری هنگامه 912
امیربشیری رویا 931
امینی کرد کندی نادیا 921
اله یاری امیر عباس 911
اسکندرپور علی 921
احمدی نیکو مهران 912
اویسی مهر پریسا 912
بنیادلو ملیحه 912
برجی نجمه 912
بوکانیان فاطمه 912
براتی سامان 911
پیکاری ملیحه 912
ربانی سعید 921
رحمانی پیرش علی 911
زینالی سحر 921
جواهری نیا حمیدرضا 911
چراغی قینرجه هاتف 911
حسینی سیدابراهیم 912
حاجیان حسین آبادی زهره 921
حبیبی زهرا  
حسینی خاله جیری سید مهدی 911
حسینی خو مسعود 921
حاجی جعفر کاشی هنگامه 911
حیدری مریم 921
حضوری پریسا 912
خانمیرزایی محمد  
ذبیحی طاری زهرا 921
رجبی علیرضا 911
رحیم زاده زینب 921
زارعی امیر مهدی  
درفکی آزیتا 911
شریعتی الهام 912
شافوری نیاسر زینب 911
صبوری علی 921
عقبائی علیرضا 921
عبدی عاطفه  
غفارزاده اشکان 912
غفاری حدیثه السادات 921
غدیری سمانه 912
فرهادی علم آباد علی 911
فلاحی آذر مریم 89
فلاح محبوب نواز زهرا 911
فتوت فاطمه 911
قدمیاری تنها فاطمه 911
کریمی فاطمه 911
کارگری صنم 921
کوهساریان مینا  
گوزلی المیرا 912
گیلکی زهرا 921
لطفی فاطمه 921
منصورخاکی صادق 911
مجیدی راد فاطمه 921
محمدیان اکبر 921
محمدطاهری عطیه 921
مداح مهتاب  
مزینانی محمدسالار 921
 نظری  اکرم  911
 نقی  هانیه  911
نجفی فاطمه 921
نوری ساناز 912
نکوئیان سپهر 912
وردی لیلا 921
یوسفی زهرا 9251
یکتایی سجاد 912
نويسنده : ثریا صفری

این کاربر 22 مطلب منتشر شده دارد.