چهارشنبه, 08 تیر 1401

 


فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
کارشناسی حسابداری خدمات و آثار فرهنگی 11 مرداد 1395 7266
کارشناسی امور فرهنگی 11 مرداد 1395 7670
کاردانی مدیریت کسب وکار 11 مرداد 1395 6102
کاردانی حسابداری مالی 11 مرداد 1395 7973
کاردانی روابط عمومی 11 مرداد 1395 7065
کارشناسی روابط عمومی 11 مرداد 1395 10811
کاردانی گرافیک 11 مرداد 1395 6619
کاردانی کامپیوتر 11 مرداد 1395 2438
کارشناسی مترجمی خبر انگلیسی و مبلغ علوم اسلامی 11 مرداد 1395 5476
کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی 11 مرداد 1395 4977
کاردانی مترجمی آثار دیداری شنیداری 11 مرداد 1395 4667
کاردانی بازاریابی 02 تیر 1395 4814
کاردانی حقوق ثبتی 02 تیر 1395 5543
کاردانی امور فرهنگی 02 تیر 1395 4456
کاردانی مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی 02 تیر 1395 5620
کارشناسی تبلیغات تجاری 02 تیر 1395 9568
کارشناسی روابط عمومی- افکارسنجی 02 تیر 1395 3898
کاردانی معماری داخلی 16 خرداد 1395 4916
کاردانی خدمات مالی - واحدهای صنفی 16 خرداد 1395 4207
کارشناسی روابط عمومی الکترونیک 16 خرداد 1395 6737
کاردانی خبرنگاری 03 خرداد 1395 3027
کاردانی خدمات مشاوره ملکی 28 بهمن 1394 2494
کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (واحد 42) 28 بهمن 1394 3355
کاردانی تبلیغات 18 بهمن 1394 6104
کاردانی فیلم سازی (واحد 42) 30 دی 1394 3260
کاردانی گرافیک ( واحد 42) 25 آبان 1394 2298
گواهینامه های کاردانی صادر شده از واحد 42 25 آبان 1394 4091
کاردانی سخت افزار کامپیوتر (واحد 42) 25 آبان 1394 2953
گواهینامه های کاردانی واحد 16 25 آبان 1394 2969
کاردانی مترجمی نوار و فیلم 14 آبان 1394 3841