شنبه, 31 فروردين 1398

 


فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
کارشناسی حسابداری خدمات و آثار فرهنگی 11 مرداد 1395 6463
کارشناسی امور فرهنگی 11 مرداد 1395 6691
کاردانی مدیریت کسب وکار 11 مرداد 1395 5310
کاردانی حسابداری مالی 11 مرداد 1395 6978
کاردانی روابط عمومی 11 مرداد 1395 6253
کارشناسی روابط عمومی 11 مرداد 1395 9914
کاردانی گرافیک 11 مرداد 1395 5902
کاردانی کامپیوتر 11 مرداد 1395 1745
کارشناسی مترجمی خبر انگلیسی و مبلغ علوم اسلامی 11 مرداد 1395 4703
کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی 11 مرداد 1395 4131
کاردانی مترجمی آثار دیداری شنیداری 11 مرداد 1395 3878
کاردانی بازاریابی 02 تیر 1395 4116
کاردانی حقوق ثبتی 02 تیر 1395 4897
کاردانی امور فرهنگی 02 تیر 1395 3747
کاردانی مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی 02 تیر 1395 4991
کارشناسی تبلیغات تجاری 02 تیر 1395 8802
کارشناسی روابط عمومی- افکارسنجی 02 تیر 1395 3083
کاردانی معماری داخلی 16 خرداد 1395 4237
کاردانی خدمات مالی - واحدهای صنفی 16 خرداد 1395 3518
کارشناسی روابط عمومی الکترونیک 16 خرداد 1395 5870
کاردانی خبرنگاری 03 خرداد 1395 2356
کاردانی خدمات مشاوره ملکی 28 بهمن 1394 1902
کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (واحد 42) 28 بهمن 1394 2585
کاردانی تبلیغات 18 بهمن 1394 5384
کاردانی فیلم سازی (واحد 42) 30 دی 1394 2317
کاردانی گرافیک ( واحد 42) 25 آبان 1394 1708
گواهینامه های کاردانی صادر شده از واحد 42 25 آبان 1394 3292
کاردانی سخت افزار کامپیوتر (واحد 42) 25 آبان 1394 2367
گواهینامه های کاردانی واحد 16 25 آبان 1394 2317
کاردانی مترجمی نوار و فیلم 14 آبان 1394 3008