دوشنبه, 23 فروردين 1400

 


فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
کارشناسی حسابداری خدمات و آثار فرهنگی 11 مرداد 1395 7146
کارشناسی امور فرهنگی 11 مرداد 1395 7515
کاردانی مدیریت کسب وکار 11 مرداد 1395 6038
کاردانی حسابداری مالی 11 مرداد 1395 7847
کاردانی روابط عمومی 11 مرداد 1395 6983
کارشناسی روابط عمومی 11 مرداد 1395 10649
کاردانی گرافیک 11 مرداد 1395 6501
کاردانی کامپیوتر 11 مرداد 1395 2379
کارشناسی مترجمی خبر انگلیسی و مبلغ علوم اسلامی 11 مرداد 1395 5377
کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی 11 مرداد 1395 4888
کاردانی مترجمی آثار دیداری شنیداری 11 مرداد 1395 4551
کاردانی بازاریابی 02 تیر 1395 4750
کاردانی حقوق ثبتی 02 تیر 1395 5456
کاردانی امور فرهنگی 02 تیر 1395 4391
کاردانی مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی 02 تیر 1395 5518
کارشناسی تبلیغات تجاری 02 تیر 1395 9444
کارشناسی روابط عمومی- افکارسنجی 02 تیر 1395 3813
کاردانی معماری داخلی 16 خرداد 1395 4832
کاردانی خدمات مالی - واحدهای صنفی 16 خرداد 1395 4163
کارشناسی روابط عمومی الکترونیک 16 خرداد 1395 6558
کاردانی خبرنگاری 03 خرداد 1395 2984
کاردانی خدمات مشاوره ملکی 28 بهمن 1394 2449
کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (واحد 42) 28 بهمن 1394 3295
کاردانی تبلیغات 18 بهمن 1394 6002
کاردانی فیلم سازی (واحد 42) 30 دی 1394 3076
کاردانی گرافیک ( واحد 42) 25 آبان 1394 2259
گواهینامه های کاردانی صادر شده از واحد 42 25 آبان 1394 4024
کاردانی سخت افزار کامپیوتر (واحد 42) 25 آبان 1394 2921
گواهینامه های کاردانی واحد 16 25 آبان 1394 2909
کاردانی مترجمی نوار و فیلم 14 آبان 1394 3765