یکشنبه, 24 آذر 1398

 


فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
کارشناسی حسابداری خدمات و آثار فرهنگی 11 مرداد 1395 6922
کارشناسی امور فرهنگی 11 مرداد 1395 7234
کاردانی مدیریت کسب وکار 11 مرداد 1395 5849
کاردانی حسابداری مالی 11 مرداد 1395 7540
کاردانی روابط عمومی 11 مرداد 1395 6779
کارشناسی روابط عمومی 11 مرداد 1395 10365
کاردانی گرافیک 11 مرداد 1395 6317
کاردانی کامپیوتر 11 مرداد 1395 2253
کارشناسی مترجمی خبر انگلیسی و مبلغ علوم اسلامی 11 مرداد 1395 5133
کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی 11 مرداد 1395 4653
کاردانی مترجمی آثار دیداری شنیداری 11 مرداد 1395 4313
کاردانی بازاریابی 02 تیر 1395 4618
کاردانی حقوق ثبتی 02 تیر 1395 5364
کاردانی امور فرهنگی 02 تیر 1395 4246
کاردانی مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی 02 تیر 1395 5354
کارشناسی تبلیغات تجاری 02 تیر 1395 9242
کارشناسی روابط عمومی- افکارسنجی 02 تیر 1395 3605
کاردانی معماری داخلی 16 خرداد 1395 4651
کاردانی خدمات مالی - واحدهای صنفی 16 خرداد 1395 4034
کارشناسی روابط عمومی الکترونیک 16 خرداد 1395 6330
کاردانی خبرنگاری 03 خرداد 1395 2872
کاردانی خدمات مشاوره ملکی 28 بهمن 1394 2346
کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (واحد 42) 28 بهمن 1394 3104
کاردانی تبلیغات 18 بهمن 1394 5803
کاردانی فیلم سازی (واحد 42) 30 دی 1394 2854
کاردانی گرافیک ( واحد 42) 25 آبان 1394 2180
گواهینامه های کاردانی صادر شده از واحد 42 25 آبان 1394 3831
کاردانی سخت افزار کامپیوتر (واحد 42) 25 آبان 1394 2856
گواهینامه های کاردانی واحد 16 25 آبان 1394 2790
کاردانی مترجمی نوار و فیلم 14 آبان 1394 3554