پنج شنبه, 22 آذر 1397

 


فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
کارشناسی حسابداری خدمات و آثار فرهنگی 11 مرداد 1395 6425
کارشناسی امور فرهنگی 11 مرداد 1395 6556
کاردانی مدیریت کسب وکار 11 مرداد 1395 5182
کاردانی حسابداری مالی 11 مرداد 1395 6832
کاردانی روابط عمومی 11 مرداد 1395 6124
کارشناسی روابط عمومی 11 مرداد 1395 9894
کاردانی گرافیک 11 مرداد 1395 5881
کاردانی کامپیوتر 11 مرداد 1395 1624
کارشناسی مترجمی خبر انگلیسی و مبلغ علوم اسلامی 11 مرداد 1395 4685
کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی 11 مرداد 1395 4002
کاردانی مترجمی آثار دیداری شنیداری 11 مرداد 1395 3857
کاردانی بازاریابی 02 تیر 1395 3990
کاردانی حقوق ثبتی 02 تیر 1395 4768
کاردانی امور فرهنگی 02 تیر 1395 3621
کاردانی مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی 02 تیر 1395 4978
کارشناسی تبلیغات تجاری 02 تیر 1395 8773
کارشناسی روابط عمومی- افکارسنجی 02 تیر 1395 2950
کاردانی معماری داخلی 16 خرداد 1395 4220
کاردانی خدمات مالی - واحدهای صنفی 16 خرداد 1395 3394
کارشناسی روابط عمومی الکترونیک 16 خرداد 1395 5845
کاردانی خبرنگاری 03 خرداد 1395 2227
کاردانی خدمات مشاوره ملکی 28 بهمن 1394 1783
کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (واحد 42) 28 بهمن 1394 2455
کاردانی تبلیغات 18 بهمن 1394 5368
کاردانی فیلم سازی (واحد 42) 30 دی 1394 2191
کاردانی گرافیک ( واحد 42) 25 آبان 1394 1584
گواهینامه های کاردانی صادر شده از واحد 42 25 آبان 1394 3159
کاردانی سخت افزار کامپیوتر (واحد 42) 25 آبان 1394 2245
گواهینامه های کاردانی واحد 16 25 آبان 1394 2195
کاردانی مترجمی نوار و فیلم 14 آبان 1394 2874