دوشنبه, 31 ارديبهشت 1403

 


فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
کارشناسی حسابداری خدمات و آثار فرهنگی 11 مرداد 1395 7581
کارشناسی امور فرهنگی 11 مرداد 1395 7962
کاردانی مدیریت کسب وکار 11 مرداد 1395 6295
کاردانی حسابداری مالی 11 مرداد 1395 8198
کاردانی روابط عمومی 11 مرداد 1395 7271
کارشناسی روابط عمومی 11 مرداد 1395 11164
کاردانی گرافیک 11 مرداد 1395 6909
کاردانی کامپیوتر 11 مرداد 1395 2585
کارشناسی مترجمی خبر انگلیسی و مبلغ علوم اسلامی 11 مرداد 1395 5748
کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی 11 مرداد 1395 5248
کاردانی مترجمی آثار دیداری شنیداری 11 مرداد 1395 5018
کاردانی بازاریابی 02 تیر 1395 96692
کاردانی حقوق ثبتی 02 تیر 1395 5756
کاردانی امور فرهنگی 02 تیر 1395 4648
کاردانی مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی 02 تیر 1395 5854
کارشناسی تبلیغات تجاری 02 تیر 1395 9895
کارشناسی روابط عمومی- افکارسنجی 02 تیر 1395 4067
کاردانی معماری داخلی 16 خرداد 1395 5146
کاردانی خدمات مالی - واحدهای صنفی 16 خرداد 1395 4317
کارشناسی روابط عمومی الکترونیک 16 خرداد 1395 7076
کاردانی خبرنگاری 03 خرداد 1395 3173
کاردانی خدمات مشاوره ملکی 28 بهمن 1394 2627
کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (واحد 42) 28 بهمن 1394 3522
کاردانی تبلیغات 18 بهمن 1394 6383
کاردانی فیلم سازی (واحد 42) 30 دی 1394 3507
کاردانی گرافیک ( واحد 42) 25 آبان 1394 2422
گواهینامه های کاردانی صادر شده از واحد 42 25 آبان 1394 4266
کاردانی سخت افزار کامپیوتر (واحد 42) 25 آبان 1394 3098
گواهینامه های کاردانی واحد 16 25 آبان 1394 3121
کاردانی مترجمی نوار و فیلم 14 آبان 1394 3995