چهارشنبه, 12 مهر 1402

 


فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
کارشناسی حسابداری خدمات و آثار فرهنگی 11 مرداد 1395 7442
کارشناسی امور فرهنگی 11 مرداد 1395 7844
کاردانی مدیریت کسب وکار 11 مرداد 1395 6227
کاردانی حسابداری مالی 11 مرداد 1395 8122
کاردانی روابط عمومی 11 مرداد 1395 7194
کارشناسی روابط عمومی 11 مرداد 1395 11007
کاردانی گرافیک 11 مرداد 1395 6762
کاردانی کامپیوتر 11 مرداد 1395 2512
کارشناسی مترجمی خبر انگلیسی و مبلغ علوم اسلامی 11 مرداد 1395 5624
کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی 11 مرداد 1395 5123
کاردانی مترجمی آثار دیداری شنیداری 11 مرداد 1395 4893
کاردانی بازاریابی 02 تیر 1395 32746
کاردانی حقوق ثبتی 02 تیر 1395 5682
کاردانی امور فرهنگی 02 تیر 1395 4580
کاردانی مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی 02 تیر 1395 5737
کارشناسی تبلیغات تجاری 02 تیر 1395 9736
کارشناسی روابط عمومی- افکارسنجی 02 تیر 1395 3995
کاردانی معماری داخلی 16 خرداد 1395 5025
کاردانی خدمات مالی - واحدهای صنفی 16 خرداد 1395 4267
کارشناسی روابط عمومی الکترونیک 16 خرداد 1395 6932
کاردانی خبرنگاری 03 خرداد 1395 3098
کاردانی خدمات مشاوره ملکی 28 بهمن 1394 2566
کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (واحد 42) 28 بهمن 1394 3453
کاردانی تبلیغات 18 بهمن 1394 6243
کاردانی فیلم سازی (واحد 42) 30 دی 1394 3437
کاردانی گرافیک ( واحد 42) 25 آبان 1394 2363
گواهینامه های کاردانی صادر شده از واحد 42 25 آبان 1394 4189
کاردانی سخت افزار کامپیوتر (واحد 42) 25 آبان 1394 3040
گواهینامه های کاردانی واحد 16 25 آبان 1394 3054
کاردانی مترجمی نوار و فیلم 14 آبان 1394 3932