چهارشنبه, 29 دی 1400

 


فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
کارشناسی حسابداری خدمات و آثار فرهنگی 11 مرداد 1395 7215
کارشناسی امور فرهنگی 11 مرداد 1395 7621
کاردانی مدیریت کسب وکار 11 مرداد 1395 6070
کاردانی حسابداری مالی 11 مرداد 1395 7918
کاردانی روابط عمومی 11 مرداد 1395 7029
کارشناسی روابط عمومی 11 مرداد 1395 10741
کاردانی گرافیک 11 مرداد 1395 6567
کاردانی کامپیوتر 11 مرداد 1395 2413
کارشناسی مترجمی خبر انگلیسی و مبلغ علوم اسلامی 11 مرداد 1395 5440
کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی 11 مرداد 1395 4936
کاردانی مترجمی آثار دیداری شنیداری 11 مرداد 1395 4623
کاردانی بازاریابی 02 تیر 1395 4786
کاردانی حقوق ثبتی 02 تیر 1395 5508
کاردانی امور فرهنگی 02 تیر 1395 4431
کاردانی مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی 02 تیر 1395 5577
کارشناسی تبلیغات تجاری 02 تیر 1395 9515
کارشناسی روابط عمومی- افکارسنجی 02 تیر 1395 3866
کاردانی معماری داخلی 16 خرداد 1395 4879
کاردانی خدمات مالی - واحدهای صنفی 16 خرداد 1395 4188
کارشناسی روابط عمومی الکترونیک 16 خرداد 1395 6668
کاردانی خبرنگاری 03 خرداد 1395 3010
کاردانی خدمات مشاوره ملکی 28 بهمن 1394 2475
کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (واحد 42) 28 بهمن 1394 3329
کاردانی تبلیغات 18 بهمن 1394 6059
کاردانی فیلم سازی (واحد 42) 30 دی 1394 3141
کاردانی گرافیک ( واحد 42) 25 آبان 1394 2282
گواهینامه های کاردانی صادر شده از واحد 42 25 آبان 1394 4068
کاردانی سخت افزار کامپیوتر (واحد 42) 25 آبان 1394 2940
گواهینامه های کاردانی واحد 16 25 آبان 1394 2944
کاردانی مترجمی نوار و فیلم 14 آبان 1394 3802