یکشنبه, 05 بهمن 1399

 


فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
کارشناسی حسابداری خدمات و آثار فرهنگی 11 مرداد 1395 7108
کارشناسی امور فرهنگی 11 مرداد 1395 7464
کاردانی مدیریت کسب وکار 11 مرداد 1395 6002
کاردانی حسابداری مالی 11 مرداد 1395 7812
کاردانی روابط عمومی 11 مرداد 1395 6957
کارشناسی روابط عمومی 11 مرداد 1395 10594
کاردانی گرافیک 11 مرداد 1395 6473
کاردانی کامپیوتر 11 مرداد 1395 2360
کارشناسی مترجمی خبر انگلیسی و مبلغ علوم اسلامی 11 مرداد 1395 5333
کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی 11 مرداد 1395 4839
کاردانی مترجمی آثار دیداری شنیداری 11 مرداد 1395 4503
کاردانی بازاریابی 02 تیر 1395 4722
کاردانی حقوق ثبتی 02 تیر 1395 5440
کاردانی امور فرهنگی 02 تیر 1395 4356
کاردانی مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی 02 تیر 1395 5470
کارشناسی تبلیغات تجاری 02 تیر 1395 9405
کارشناسی روابط عمومی- افکارسنجی 02 تیر 1395 3780
کاردانی معماری داخلی 16 خرداد 1395 4807
کاردانی خدمات مالی - واحدهای صنفی 16 خرداد 1395 4141
کارشناسی روابط عمومی الکترونیک 16 خرداد 1395 6513
کاردانی خبرنگاری 03 خرداد 1395 2958
کاردانی خدمات مشاوره ملکی 28 بهمن 1394 2433
کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (واحد 42) 28 بهمن 1394 3267
کاردانی تبلیغات 18 بهمن 1394 5976
کاردانی فیلم سازی (واحد 42) 30 دی 1394 3050
کاردانی گرافیک ( واحد 42) 25 آبان 1394 2241
گواهینامه های کاردانی صادر شده از واحد 42 25 آبان 1394 3989
کاردانی سخت افزار کامپیوتر (واحد 42) 25 آبان 1394 2910
گواهینامه های کاردانی واحد 16 25 آبان 1394 2885
کاردانی مترجمی نوار و فیلم 14 آبان 1394 3737