سه شنبه, 06 مهر 1400

 


فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
کارشناسی حسابداری خدمات و آثار فرهنگی 11 مرداد 1395 7185
کارشناسی امور فرهنگی 11 مرداد 1395 7576
کاردانی مدیریت کسب وکار 11 مرداد 1395 6060
کاردانی حسابداری مالی 11 مرداد 1395 7893
کاردانی روابط عمومی 11 مرداد 1395 7014
کارشناسی روابط عمومی 11 مرداد 1395 10701
کاردانی گرافیک 11 مرداد 1395 6540
کاردانی کامپیوتر 11 مرداد 1395 2399
کارشناسی مترجمی خبر انگلیسی و مبلغ علوم اسلامی 11 مرداد 1395 5412
کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی 11 مرداد 1395 4914
کاردانی مترجمی آثار دیداری شنیداری 11 مرداد 1395 4590
کاردانی بازاریابی 02 تیر 1395 4769
کاردانی حقوق ثبتی 02 تیر 1395 5493
کاردانی امور فرهنگی 02 تیر 1395 4417
کاردانی مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی 02 تیر 1395 5552
کارشناسی تبلیغات تجاری 02 تیر 1395 9484
کارشناسی روابط عمومی- افکارسنجی 02 تیر 1395 3843
کاردانی معماری داخلی 16 خرداد 1395 4859
کاردانی خدمات مالی - واحدهای صنفی 16 خرداد 1395 4178
کارشناسی روابط عمومی الکترونیک 16 خرداد 1395 6629
کاردانی خبرنگاری 03 خرداد 1395 2999
کاردانی خدمات مشاوره ملکی 28 بهمن 1394 2466
کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (واحد 42) 28 بهمن 1394 3312
کاردانی تبلیغات 18 بهمن 1394 6033
کاردانی فیلم سازی (واحد 42) 30 دی 1394 3105
کاردانی گرافیک ( واحد 42) 25 آبان 1394 2273
گواهینامه های کاردانی صادر شده از واحد 42 25 آبان 1394 4052
کاردانی سخت افزار کامپیوتر (واحد 42) 25 آبان 1394 2933
گواهینامه های کاردانی واحد 16 25 آبان 1394 2928
کاردانی مترجمی نوار و فیلم 14 آبان 1394 3786