یکشنبه, 28 بهمن 1397

 


فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
کارشناسی حسابداری خدمات و آثار فرهنگی 11 مرداد 1395 6437
کارشناسی امور فرهنگی 11 مرداد 1395 6568
کاردانی مدیریت کسب وکار 11 مرداد 1395 5189
کاردانی حسابداری مالی 11 مرداد 1395 6847
کاردانی روابط عمومی 11 مرداد 1395 6135
کارشناسی روابط عمومی 11 مرداد 1395 9904
کاردانی گرافیک 11 مرداد 1395 5891
کاردانی کامپیوتر 11 مرداد 1395 1628
کارشناسی مترجمی خبر انگلیسی و مبلغ علوم اسلامی 11 مرداد 1395 4696
کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی 11 مرداد 1395 4009
کاردانی مترجمی آثار دیداری شنیداری 11 مرداد 1395 3866
کاردانی بازاریابی 02 تیر 1395 3995
کاردانی حقوق ثبتی 02 تیر 1395 4777
کاردانی امور فرهنگی 02 تیر 1395 3627
کاردانی مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی 02 تیر 1395 4985
کارشناسی تبلیغات تجاری 02 تیر 1395 8789
کارشناسی روابط عمومی- افکارسنجی 02 تیر 1395 2962
کاردانی معماری داخلی 16 خرداد 1395 4227
کاردانی خدمات مالی - واحدهای صنفی 16 خرداد 1395 3401
کارشناسی روابط عمومی الکترونیک 16 خرداد 1395 5857
کاردانی خبرنگاری 03 خرداد 1395 2234
کاردانی خدمات مشاوره ملکی 28 بهمن 1394 1785
کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (واحد 42) 28 بهمن 1394 2463
کاردانی تبلیغات 18 بهمن 1394 5376
کاردانی فیلم سازی (واحد 42) 30 دی 1394 2196
کاردانی گرافیک ( واحد 42) 25 آبان 1394 1589
گواهینامه های کاردانی صادر شده از واحد 42 25 آبان 1394 3169
کاردانی سخت افزار کامپیوتر (واحد 42) 25 آبان 1394 2249
گواهینامه های کاردانی واحد 16 25 آبان 1394 2199
کاردانی مترجمی نوار و فیلم 14 آبان 1394 2884