دوشنبه, 11 مهر 1401

 


فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
کارشناسی حسابداری خدمات و آثار فرهنگی 11 مرداد 1395 7294
کارشناسی امور فرهنگی 11 مرداد 1395 7696
کاردانی مدیریت کسب وکار 11 مرداد 1395 6120
کاردانی حسابداری مالی 11 مرداد 1395 8001
کاردانی روابط عمومی 11 مرداد 1395 7088
کارشناسی روابط عمومی 11 مرداد 1395 10842
کاردانی گرافیک 11 مرداد 1395 6635
کاردانی کامپیوتر 11 مرداد 1395 2445
کارشناسی مترجمی خبر انگلیسی و مبلغ علوم اسلامی 11 مرداد 1395 5494
کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی 11 مرداد 1395 5002
کاردانی مترجمی آثار دیداری شنیداری 11 مرداد 1395 4692
کاردانی بازاریابی 02 تیر 1395 4820
کاردانی حقوق ثبتی 02 تیر 1395 5563
کاردانی امور فرهنگی 02 تیر 1395 4465
کاردانی مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی 02 تیر 1395 5635
کارشناسی تبلیغات تجاری 02 تیر 1395 9592
کارشناسی روابط عمومی- افکارسنجی 02 تیر 1395 3906
کاردانی معماری داخلی 16 خرداد 1395 4927
کاردانی خدمات مالی - واحدهای صنفی 16 خرداد 1395 4211
کارشناسی روابط عمومی الکترونیک 16 خرداد 1395 6762
کاردانی خبرنگاری 03 خرداد 1395 3035
کاردانی خدمات مشاوره ملکی 28 بهمن 1394 2502
کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (واحد 42) 28 بهمن 1394 3366
کاردانی تبلیغات 18 بهمن 1394 6116
کاردانی فیلم سازی (واحد 42) 30 دی 1394 3318
کاردانی گرافیک ( واحد 42) 25 آبان 1394 2303
گواهینامه های کاردانی صادر شده از واحد 42 25 آبان 1394 4100
کاردانی سخت افزار کامپیوتر (واحد 42) 25 آبان 1394 2961
گواهینامه های کاردانی واحد 16 25 آبان 1394 2975
کاردانی مترجمی نوار و فیلم 14 آبان 1394 3854