سه شنبه, 28 خرداد 1398

 


فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
کارشناسی حسابداری خدمات و آثار فرهنگی 11 مرداد 1395 6835
کارشناسی امور فرهنگی 11 مرداد 1395 7164
کاردانی مدیریت کسب وکار 11 مرداد 1395 5777
کاردانی حسابداری مالی 11 مرداد 1395 7455
کاردانی روابط عمومی 11 مرداد 1395 6723
کارشناسی روابط عمومی 11 مرداد 1395 10276
کاردانی گرافیک 11 مرداد 1395 6259
کاردانی کامپیوتر 11 مرداد 1395 2203
کارشناسی مترجمی خبر انگلیسی و مبلغ علوم اسلامی 11 مرداد 1395 5063
کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی 11 مرداد 1395 4602
کاردانی مترجمی آثار دیداری شنیداری 11 مرداد 1395 4238
کاردانی بازاریابی 02 تیر 1395 4582
کاردانی حقوق ثبتی 02 تیر 1395 5312
کاردانی امور فرهنگی 02 تیر 1395 4211
کاردانی مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی 02 تیر 1395 5294
کارشناسی تبلیغات تجاری 02 تیر 1395 9162
کارشناسی روابط عمومی- افکارسنجی 02 تیر 1395 3541
کاردانی معماری داخلی 16 خرداد 1395 4591
کاردانی خدمات مالی - واحدهای صنفی 16 خرداد 1395 3985
کارشناسی روابط عمومی الکترونیک 16 خرداد 1395 6232
کاردانی خبرنگاری 03 خرداد 1395 2821
کاردانی خدمات مشاوره ملکی 28 بهمن 1394 2314
کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (واحد 42) 28 بهمن 1394 3053
کاردانی تبلیغات 18 بهمن 1394 5738
کاردانی فیلم سازی (واحد 42) 30 دی 1394 2782
کاردانی گرافیک ( واحد 42) 25 آبان 1394 2150
گواهینامه های کاردانی صادر شده از واحد 42 25 آبان 1394 3759
کاردانی سخت افزار کامپیوتر (واحد 42) 25 آبان 1394 2829
گواهینامه های کاردانی واحد 16 25 آبان 1394 2756
کاردانی مترجمی نوار و فیلم 14 آبان 1394 3478