دوشنبه, 07 بهمن 1398

 


فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
کارشناسی حسابداری خدمات و آثار فرهنگی 11 مرداد 1395 6932
کارشناسی امور فرهنگی 11 مرداد 1395 7247
کاردانی مدیریت کسب وکار 11 مرداد 1395 5863
کاردانی حسابداری مالی 11 مرداد 1395 7563
کاردانی روابط عمومی 11 مرداد 1395 6785
کارشناسی روابط عمومی 11 مرداد 1395 10379
کاردانی گرافیک 11 مرداد 1395 6324
کاردانی کامپیوتر 11 مرداد 1395 2259
کارشناسی مترجمی خبر انگلیسی و مبلغ علوم اسلامی 11 مرداد 1395 5141
کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی 11 مرداد 1395 4663
کاردانی مترجمی آثار دیداری شنیداری 11 مرداد 1395 4322
کاردانی بازاریابی 02 تیر 1395 4621
کاردانی حقوق ثبتی 02 تیر 1395 5371
کاردانی امور فرهنگی 02 تیر 1395 4248
کاردانی مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی 02 تیر 1395 5363
کارشناسی تبلیغات تجاری 02 تیر 1395 9255
کارشناسی روابط عمومی- افکارسنجی 02 تیر 1395 3613
کاردانی معماری داخلی 16 خرداد 1395 4660
کاردانی خدمات مالی - واحدهای صنفی 16 خرداد 1395 4046
کارشناسی روابط عمومی الکترونیک 16 خرداد 1395 6341
کاردانی خبرنگاری 03 خرداد 1395 2877
کاردانی خدمات مشاوره ملکی 28 بهمن 1394 2352
کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (واحد 42) 28 بهمن 1394 3113
کاردانی تبلیغات 18 بهمن 1394 5809
کاردانی فیلم سازی (واحد 42) 30 دی 1394 2867
کاردانی گرافیک ( واحد 42) 25 آبان 1394 2183
گواهینامه های کاردانی صادر شده از واحد 42 25 آبان 1394 3839
کاردانی سخت افزار کامپیوتر (واحد 42) 25 آبان 1394 2860
گواهینامه های کاردانی واحد 16 25 آبان 1394 2795
کاردانی مترجمی نوار و فیلم 14 آبان 1394 3562