شنبه, 08 بهمن 1401

 


فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
کارشناسی حسابداری خدمات و آثار فرهنگی 11 مرداد 1395 7339
کارشناسی امور فرهنگی 11 مرداد 1395 7743
کاردانی مدیریت کسب وکار 11 مرداد 1395 6150
کاردانی حسابداری مالی 11 مرداد 1395 8049
کاردانی روابط عمومی 11 مرداد 1395 7116
کارشناسی روابط عمومی 11 مرداد 1395 10897
کاردانی گرافیک 11 مرداد 1395 6676
کاردانی کامپیوتر 11 مرداد 1395 2465
کارشناسی مترجمی خبر انگلیسی و مبلغ علوم اسلامی 11 مرداد 1395 5529
کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی 11 مرداد 1395 5031
کاردانی مترجمی آثار دیداری شنیداری 11 مرداد 1395 4733
کاردانی بازاریابی 02 تیر 1395 4845
کاردانی حقوق ثبتی 02 تیر 1395 5597
کاردانی امور فرهنگی 02 تیر 1395 4488
کاردانی مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی 02 تیر 1395 5663
کارشناسی تبلیغات تجاری 02 تیر 1395 9633
کارشناسی روابط عمومی- افکارسنجی 02 تیر 1395 3936
کاردانی معماری داخلی 16 خرداد 1395 4953
کاردانی خدمات مالی - واحدهای صنفی 16 خرداد 1395 4230
کارشناسی روابط عمومی الکترونیک 16 خرداد 1395 6818
کاردانی خبرنگاری 03 خرداد 1395 3055
کاردانی خدمات مشاوره ملکی 28 بهمن 1394 2523
کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (واحد 42) 28 بهمن 1394 3391
کاردانی تبلیغات 18 بهمن 1394 6151
کاردانی فیلم سازی (واحد 42) 30 دی 1394 3368
کاردانی گرافیک ( واحد 42) 25 آبان 1394 2322
گواهینامه های کاردانی صادر شده از واحد 42 25 آبان 1394 4133
کاردانی سخت افزار کامپیوتر (واحد 42) 25 آبان 1394 2981
گواهینامه های کاردانی واحد 16 25 آبان 1394 3003
کاردانی مترجمی نوار و فیلم 14 آبان 1394 3880