چهارشنبه, 30 مرداد 1398

 


فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
کارشناسی حسابداری خدمات و آثار فرهنگی 11 مرداد 1395 6863
کارشناسی امور فرهنگی 11 مرداد 1395 7183
کاردانی مدیریت کسب وکار 11 مرداد 1395 5791
کاردانی حسابداری مالی 11 مرداد 1395 7483
کاردانی روابط عمومی 11 مرداد 1395 6740
کارشناسی روابط عمومی 11 مرداد 1395 10300
کاردانی گرافیک 11 مرداد 1395 6282
کاردانی کامپیوتر 11 مرداد 1395 2223
کارشناسی مترجمی خبر انگلیسی و مبلغ علوم اسلامی 11 مرداد 1395 5081
کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی 11 مرداد 1395 4619
کاردانی مترجمی آثار دیداری شنیداری 11 مرداد 1395 4260
کاردانی بازاریابی 02 تیر 1395 4592
کاردانی حقوق ثبتی 02 تیر 1395 5326
کاردانی امور فرهنگی 02 تیر 1395 4224
کاردانی مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی 02 تیر 1395 5313
کارشناسی تبلیغات تجاری 02 تیر 1395 9191
کارشناسی روابط عمومی- افکارسنجی 02 تیر 1395 3559
کاردانی معماری داخلی 16 خرداد 1395 4611
کاردانی خدمات مالی - واحدهای صنفی 16 خرداد 1395 4001
کارشناسی روابط عمومی الکترونیک 16 خرداد 1395 6264
کاردانی خبرنگاری 03 خرداد 1395 2838
کاردانی خدمات مشاوره ملکی 28 بهمن 1394 2329
کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (واحد 42) 28 بهمن 1394 3067
کاردانی تبلیغات 18 بهمن 1394 5762
کاردانی فیلم سازی (واحد 42) 30 دی 1394 2797
کاردانی گرافیک ( واحد 42) 25 آبان 1394 2164
گواهینامه های کاردانی صادر شده از واحد 42 25 آبان 1394 3779
کاردانی سخت افزار کامپیوتر (واحد 42) 25 آبان 1394 2841
گواهینامه های کاردانی واحد 16 25 آبان 1394 2770
کاردانی مترجمی نوار و فیلم 14 آبان 1394 3498