دوشنبه, 11 فروردين 1399

 


فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
کارشناسی حسابداری خدمات و آثار فرهنگی 11 مرداد 1395 6983
کارشناسی امور فرهنگی 11 مرداد 1395 7296
کاردانی مدیریت کسب وکار 11 مرداد 1395 5905
کاردانی حسابداری مالی 11 مرداد 1395 7637
کاردانی روابط عمومی 11 مرداد 1395 6821
کارشناسی روابط عمومی 11 مرداد 1395 10444
کاردانی گرافیک 11 مرداد 1395 6368
کاردانی کامپیوتر 11 مرداد 1395 2292
کارشناسی مترجمی خبر انگلیسی و مبلغ علوم اسلامی 11 مرداد 1395 5199
کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی 11 مرداد 1395 4704
کاردانی مترجمی آثار دیداری شنیداری 11 مرداد 1395 4368
کاردانی بازاریابی 02 تیر 1395 4640
کاردانی حقوق ثبتی 02 تیر 1395 5387
کاردانی امور فرهنگی 02 تیر 1395 4269
کاردانی مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی 02 تیر 1395 5380
کارشناسی تبلیغات تجاری 02 تیر 1395 9296
کارشناسی روابط عمومی- افکارسنجی 02 تیر 1395 3662
کاردانی معماری داخلی 16 خرداد 1395 4698
کاردانی خدمات مالی - واحدهای صنفی 16 خرداد 1395 4068
کارشناسی روابط عمومی الکترونیک 16 خرداد 1395 6399
کاردانی خبرنگاری 03 خرداد 1395 2897
کاردانی خدمات مشاوره ملکی 28 بهمن 1394 2367
کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (واحد 42) 28 بهمن 1394 3178
کاردانی تبلیغات 18 بهمن 1394 5858
کاردانی فیلم سازی (واحد 42) 30 دی 1394 2920
کاردانی گرافیک ( واحد 42) 25 آبان 1394 2194
گواهینامه های کاردانی صادر شده از واحد 42 25 آبان 1394 3867
کاردانی سخت افزار کامپیوتر (واحد 42) 25 آبان 1394 2865
گواهینامه های کاردانی واحد 16 25 آبان 1394 2809
کاردانی مترجمی نوار و فیلم 14 آبان 1394 3626