جمعه, 04 بهمن 1398

 


فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
نشست استادان گروه زبان انگلیسی 26 شهریور 1393 2704
نشست استادان گروه معماری 26 شهریور 1393 2191
نشست استادان گروه حسابداری 23 شهریور 1393 2658
نشست استادان گروه حقوق 23 شهریور 1393 1835
نشست استادان گروه معارف 20 شهریور 1393 1883
نشست استادان گروه علوم ارتباطات و علوم اجتماعی 20 شهریور 1393 2436
نشست استادان گروه کامپیوتر 20 شهریور 1393 2128
نشست استادان گروه گرافیک 16 شهریور 1393 1933
نشست استادان گروه مدیریت 16 شهریور 1393 2549
نشست استادان گروه عکاسی 16 شهریور 1393 1659