چهارشنبه, 08 تیر 1401

 


فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
نشست استادان گروه زبان انگلیسی 26 شهریور 1393 2897
نشست استادان گروه معماری 26 شهریور 1393 2351
نشست استادان گروه حسابداری 23 شهریور 1393 2808
نشست استادان گروه حقوق 23 شهریور 1393 1990
نشست استادان گروه معارف 20 شهریور 1393 2009
نشست استادان گروه علوم ارتباطات و علوم اجتماعی 20 شهریور 1393 2566
نشست استادان گروه کامپیوتر 20 شهریور 1393 2286
نشست استادان گروه گرافیک 16 شهریور 1393 2109
نشست استادان گروه مدیریت 16 شهریور 1393 2771
نشست استادان گروه عکاسی 16 شهریور 1393 1829