یکشنبه, 30 تیر 1398

 


فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
نشست استادان گروه زبان انگلیسی 26 شهریور 1393 2659
نشست استادان گروه معماری 26 شهریور 1393 2154
نشست استادان گروه حسابداری 23 شهریور 1393 2622
نشست استادان گروه حقوق 23 شهریور 1393 1805
نشست استادان گروه معارف 20 شهریور 1393 1852
نشست استادان گروه علوم ارتباطات و علوم اجتماعی 20 شهریور 1393 2399
نشست استادان گروه کامپیوتر 20 شهریور 1393 2094
نشست استادان گروه گرافیک 16 شهریور 1393 1901
نشست استادان گروه مدیریت 16 شهریور 1393 2503
نشست استادان گروه عکاسی 16 شهریور 1393 1619