چهارشنبه, 12 مهر 1402

 


فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
نشست استادان گروه زبان انگلیسی 26 شهریور 1393 2987
نشست استادان گروه معماری 26 شهریور 1393 2436
نشست استادان گروه حسابداری 23 شهریور 1393 2903
نشست استادان گروه حقوق 23 شهریور 1393 2082
نشست استادان گروه معارف 20 شهریور 1393 2076
نشست استادان گروه علوم ارتباطات و علوم اجتماعی 20 شهریور 1393 2644
نشست استادان گروه کامپیوتر 20 شهریور 1393 2361
نشست استادان گروه گرافیک 16 شهریور 1393 2184
نشست استادان گروه مدیریت 16 شهریور 1393 2874
نشست استادان گروه عکاسی 16 شهریور 1393 1916