پنج شنبه, 28 شهریور 1398

 


فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
نشست استادان گروه زبان انگلیسی 26 شهریور 1393 2678
نشست استادان گروه معماری 26 شهریور 1393 2163
نشست استادان گروه حسابداری 23 شهریور 1393 2634
نشست استادان گروه حقوق 23 شهریور 1393 1814
نشست استادان گروه معارف 20 شهریور 1393 1862
نشست استادان گروه علوم ارتباطات و علوم اجتماعی 20 شهریور 1393 2409
نشست استادان گروه کامپیوتر 20 شهریور 1393 2101
نشست استادان گروه گرافیک 16 شهریور 1393 1909
نشست استادان گروه مدیریت 16 شهریور 1393 2524
نشست استادان گروه عکاسی 16 شهریور 1393 1635