جمعه, 20 تیر 1399

 


فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
نشست استادان گروه زبان انگلیسی 26 شهریور 1393 2757
نشست استادان گروه معماری 26 شهریور 1393 2232
نشست استادان گروه حسابداری 23 شهریور 1393 2693
نشست استادان گروه حقوق 23 شهریور 1393 1878
نشست استادان گروه معارف 20 شهریور 1393 1910
نشست استادان گروه علوم ارتباطات و علوم اجتماعی 20 شهریور 1393 2457
نشست استادان گروه کامپیوتر 20 شهریور 1393 2179
نشست استادان گروه گرافیک 16 شهریور 1393 1984
نشست استادان گروه مدیریت 16 شهریور 1393 2607
نشست استادان گروه عکاسی 16 شهریور 1393 1710