Persian      English     
سه شنبه, 31 مرداد 1396

 


فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
نشست استادان گروه زبان انگلیسی 26 شهریور 1393 1903
نشست استادان گروه معماری 26 شهریور 1393 1422
نشست استادان گروه حسابداری 23 شهریور 1393 1880
نشست استادان گروه حقوق 23 شهریور 1393 1271
نشست استادان گروه معارف 20 شهریور 1393 1288
نشست استادان گروه علوم ارتباطات و علوم اجتماعی 20 شهریور 1393 1726
نشست استادان گروه کامپیوتر 20 شهریور 1393 1418
نشست استادان گروه گرافیک 16 شهریور 1393 1322
نشست استادان گروه مدیریت 16 شهریور 1393 1770
نشست استادان گروه عکاسی 16 شهریور 1393 1050