شنبه, 02 تیر 1403

 سرفصل دروس کارشناسی

مهندسی فناوری

1

1

1

1

1

معماری


مدیریت کسب و کار

1

نويسنده : علیمردانی

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی