پنج شنبه, 06 تیر 1398

 اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه نیمسال دوم 96-95

واحد13تهراندانشجویان گرامی:
کارت ورود به جلسه امتحان هم اکنون در سامانه نماد قابل دسترس می باشد.لذا خواهشمندیم هرچه سریعتر اقدام به چاپ کارت نمایید.
  •  ورود بدون کارت ورود به جلسه عکس دار، برای جلسه آزمون ممنوع است.
  • از ورود دانشجویانی که بدهی مالی داشته به جلسه ممانعت به عمل می آید.تذکر مهم:آن دسته ازدانشجویانی که حق نظارت خود را در نماد پرداخت کرده اند می بایست پرداخت خود را در سجاد تکمیل نمایند و سپس مراتب را به کارشناس مالی سرکار خانم رحیمی با ارسال تیکت اطلاع دهند تا آن مبلغ در سامانه نماد جایگزین می شود و بستانکاری در سامانه نماد اعمال شود.
درسامانه سجاد 15% را مجددا" پرداخت کرده وبه امور مالی اطلاع داده و مبلغ پرداخت شده در سامانه نماد به عنوان بستانکاری منظور شود.
پرداخت 15% حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی درتمامی نیمسال ها اجباری بوده و در صورت عدم پرداخت بدهی سجاد دانشجویان کارت ورود به جلسه امتحان را دریافت نخواهند کرد .
  •  لازم به ذکر می باشد که بدهی که درسامانه نمادبرای 15% حق نظارت ظاهر می شود به هیچ عنوان درسیستم نماد پرداخت نگردد ودانشجویان موظف هستند در سامانه سجاد 15% را پرداخت کرده وبه امور مالی اطلاع داده تا بدهکاری که در نماد بابت 15%خورده است حذف شود وبتوانند کارت ورود به جلسه اخذ نمایند.
  • لازم به ذکر است دانشجویانی که در ترم جاری تربیت بدنی را اخذ کرده اند طبق ساعاتی که در کارت ورود به جلسه آنها ثبت شده است می بایست در ساختمان ملائی حضور یابند. حضور دانشجو برای برگزاری آزمون الزامی می باشد.
برای دریافت کارت ورود به جلسه از مراحل زیر اقدام نمایید:


دریافت کارت ورود به جلسه از مراحل زیر:

واحد13تهران
کارت را در حالت tiff یا همان عکس قرار دهید:


واحد13تهراننويسنده :

این کاربر مطلب منتشر شده دارد.