پنج شنبه, 06 تیر 1398

 اطلاعیه معرفی به استاد نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

واحد 13 تهرانمعرفي به استاد
در صورتيکه دانشجويي کليه دروس عملي و نظري خويش را گذرانده باشد و براي فراغت از تحصيل نياز به گذراندن حداکثر 4 واحد نظري داشته باشد مي تواند پس از موافقت دانشگاه تا سقف 4 واحد، و با اخذ مجوز کميسيون موارد خاص دانشگاه دروس باقی مانده را بصورت معرفي به استاد امتحان دهد. انجام امتحان در پایان تمامی دوران تحصیل دانشجو در ترم آخر می باشد .


نکات بسیار مهم:

  • لطفاً توجه فرمایید دروسی که واحدهای آن عملیمی باشد مشمول معرفی به استاد نمیشود.
  • امتحان از دانشجویانی که 2 درس نظریداشته باشند در صورتی که کمیسیون موارد خاص دانشگاه، موافقت نماید اخذ خواهد شد.
  • در صورتی کهبیش از دو درس از دروس نظری مانده باشد دانشجو موظف به انتخاب واحد می باشد.
  • دانشجویانی که دروس آنها دارای واحد عملیمی باشدجهت مشخص شدن وضعیت تحصیلی خود هرچه زودتر به واحد آموزش مراجعه نمایند.
  • دانشجویانی که با امتحان آنها موافقت می شودتاریخ امتحان ، منابع امتحانی و نام استاد را می توانند ازطریق سایت دانشگاه در قسمت امتحانات با نام اعلام نتایج درخواست معرفی به استاد پیگیری نمایند.
  • حضور دانشجو در روز و ساعت آزمون اجباری می باشد و آن دسته از دانشجویان که در روز تعیین شده حضور نیابند به هیچ عنوان امتحان مجدد برگزار نخواهد شد و دروس مذکور تا پودمان بعدی باقی خواهد ماند بنابرین به روز و ساعت دقیق آزمون توجه فرمایید.
  • حتما توجه فرمایید نمره درس معرفی به استاد شما زمانی در سامانه وارد خواهدشد که تمامی نمرات ترم آخر به صورت کامل وارد و گذرانده شده باشد در صورتی که درسی از ترم جاری را نتوانید بگذرانید ، امتحان معرفی به استاد شما لغو خواهد شد و میبایست در ترم آتی جهت انتخاب واحد اقدام نمایید.

آخرین مهلت ثبت نام در فرم( معرفی  به استاد) روز دوشنبه 7 تیر ماه 95 می باشد .

تاریخ اعلام موافقت یا عدم موافقت 23  تیر ماه در اطلاعیه بعدی اعلام می گردد.

  • جهت پرکردن فرم معرفی به استاد کلیک نمایید.
نويسنده :

این کاربر مطلب منتشر شده دارد.