شنبه, 02 تیر 1403

 اطلاعیه تشکیل کلاس دانش خانواده ویژه آقایان استاد رمضانی

قابل توجه دانشجویان محترم :
کلاس جبرانی دانش خانواده ویژه آقایان ،استاد رمضانی روز پنجشنبه مورخ 1403/03/10  ساعت 20-18 و روز جمعه مورخ 1403/03/11در ساعت 12-9 تشکیل می شود.