یکشنبه, 13 آذر 1401

 کنسل شدن کلاس های استاد امینی فرد

قابل توجه دانشجویان محترم:

کلاس های استاد امینی فرد دروس وبلاگ نویسی - چاپ و نشر - وب نگاری امروز یکشنبه 1401/08/08 برگزار نمی گردد.