دوشنبه, 11 مهر 1401

 جلسه درس کارورزی امور فرهنگی و روابط عمومی

قابل توجه دانشجویان گرامی


به اطلاع  کلیه دانشجویان درس کارورزی1 و 2 در مقطع کاردانی و کارشناسی رشته امور فرهنگی و

روابط عمومی می رساند جلسه توجیهی این درس روز سه شنبه مورخ 17اسفندماه ساعت15به

صورت حضوری در محل مرکز علمی و کاربردی واحد 13(طبقه چهارم) برگزار می شود.حضور کلیه

دانشجویان که این درس را اخذ کردند، الزامی است.