یکشنبه, 07 خرداد 1402

 لینک گروه واتساپ درس فارسی استاد میثاقی نژاد

قابل توجه دانشجویان گرامی:

لینک گروه واتساپ درس فارسی استاد میثاقی نژاد:

https://chat.whatsapp.com/JQXjpqkWJQWEV10wQSFFz2