دوشنبه, 25 آذر 1398

 قابل توجه دانشجویان درس اخلاق با استاد رمضانی

کلاس درس  اخلاق اسلامی با استاد رمضانی روز های پنجشنبه ساعت 7:30 الی 10:30  و 10:30 الی 13:30 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.