چهارشنبه, 30 مرداد 1398

 قابل توجه دانشجویان استاد جعفری پور (تربیت بدنی)

کلیه کلاس های استاد جعفری پور ( درس تریت بدنی) در مورخ شنبه 98/05/12 کنسل می باشد.جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.