چهارشنبه, 30 مرداد 1398

 قابل توجه دانشجویان درس دانش خانواده با استاد رمضانی

کلاس درس دانش خانواده (برادران) با استاد رمضانی روز های یکشنبه ساعت 16الی 19 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.