سه شنبه, 06 خرداد 1399

 

*ده نماد پرمعامله امروز | کانون‌های تمرکز نقدینگی در بورس تهراندوره آموزشی بورس و سرمایه گذاری (مقدماتی ، پیشرفته) * جهت ثبت نام تلفن:88934456 داخلی 110  ***اطلاعیه مهم جهت امور فارغ التحصیلان کلیک کنید ***


قابل توجه دانشجویان استاد نهانی

قابل توجه کلیه دانشجویانی که دروس زیر را با استادنهانی اخذ نموده اند:
کلاس های جبرانی ایشان در روز های:

  • درس اخلاق اسلامی(یکشنبه ساعت 18-16) روز سه شنبه 98/02/24 ساعت 16-10 درساختمان زرتشت برگزار می گردد.
  • درس اندیشه اسلامی(سه شنبه ساعت 19-17) روز دوشنبه 98/02/30 ساعت16-10 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.
  • درس اندیشه اسلامی(یکشنبه ساعت 16-14) روز سه شنبه 98/02/31 ساعت 16-10 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.