شنبه, 29 تیر 1398

 قابل توجه دانشجویان استادهنرور

کلاس جبرانی درس خلاقیت درهنر  استاد  هنرور در مورخ شنبه 98/03/04  در ساعت 13-9 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.