چهارشنبه, 26 تیر 1398

 قابل توجه دانشجویان استاد رمضانی

کلاس جبرانی  خواندن و درک مفاهیم پایه  استاد  رها رمضانی در مورخ دوشنبه 98/02/02  در ساعت 12-8 درساختمان زرتشت برگزار می گردد.