چهارشنبه, 26 تیر 1398

 قابل توجه دانشجویان استاد رمضانی

کلاس جبرانی  گفت و شنود پایه  استاد  رها رمضانی در مورخ دوشنبه 98/02/02  در ساعت 16-12 درساختمان زرتشت برگزار می گردد.