چهارشنبه, 26 تیر 1398

 قابل توجه دانشجویان استاد جدی

 کلاس جبرانی  پژوهش عملیاتی(1) استاد جدی  در مورخ یکشنبه  98/01/25 ساعت 21-19  در ساختمان ملایی  برگزار می گردد.