جمعه, 06 ارديبهشت 1398

 قابل توجه دانشجویان استاد دکامئی

کلاس ارتباطات انسانی استاد دکامئی در مورخ جمعه   98/01/23  ساعت 10 الی 12  برگزار نمی گردد.جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.