دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398

 قابل توجه کلیه مدرسان محترم و دانشجویان گرامی

قابل توجه کلیه مدرسان محترم و دانشجویان گرامی:
با توجه به عدم حضور دانشجویان در مرکز کلیه کلاس های روز جمعه مورخ 97/12/24 کنسل می باشد.
ضمنا شروع کلاس ها در سال جدید از تاریخ شنبه 97/01/17 می باشد.