دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398

 قابل توجه دانشجویان استاد اختری

کلیه کلاس های استاد اختری در مورخ چهارشنبه  97/12/22 برگزار نمی گردد.جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.