دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398

 قابل توجه دانشجویان استاد چکنی

کلیه کلاس های استاد چکنی در مورخ پنجشنبه  97/12/23 برگزار نمی گردد.جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.