یکشنبه, 04 فروردين 1398

 قابل توجه دانشجویان استاد محمد احمدی

کلیه کلاس های استاد  محمد احمدی در مورخ  پنجشنبه 97/11/25 کنسل می باشد.
جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.