دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398

 قابل توجه دانشجویان استاد الهام غلامی

 کلاس  درس حسابداری مالی استاد  غلامی در مورخ چهارشنبه 97/11/24کنسل می باشد.
جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.