یکشنبه, 03 شهریور 1398

 اطلاعیه معرفی به استاد

قابل توجه دانشجویان ترم آخر:
کلیه دانشجویانی که درس یا دروس معرفی به استاد دارند لطفا کارنامه خود را چک نموده و پس از اطمینان از ثبت کامل کلیه نمرات خود جهت انجام امور مربوط به معرفی به استاد (اخذ فرم های مربوطه و منابع امتحان و اطلاع از تاریخ امتحان) به واحد آموزش مراجعه فرمائید.