یکشنبه, 03 شهریور 1398

 امتحان تربیت بدنی

قابل توجه دانشجویان (خانم ها و آقایان) که از امتحان تربیت بدنی جامانده اند:
امتحان این درس روز دوشنبه مورخ  97/11/08 ساعت 15 برگزار خواهد شد.