پنج شنبه, 06 تیر 1398

 زمان تحویل کارورزی 1و2 رشته معماری و گرافیک

جلسه ارائه کارورزی1و2 رشته معماری و گرافیکاستاد بهزادی نسب : 
جلسه ارائه در مورخ چهارشنبه 19 دیماه از ساعت 10صبح در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.