پنج شنبه, 06 تیر 1398

 اصلاحیه امتحان تربیت بدنی(خانم ها)

امتحان درس ورزش و تربیت بدنی  استاد جعفرزادگان(ویژه خانم ها) روز شنبه مورخ 97/10/15 ساعت 14 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.