چهارشنبه, 05 تیر 1398

 اصلاحیه امتحان تربیت بدنی(آقایان)

امتحان درس ورزش و تربیت بدنی  استاد محمدی (ویژه آقایان) روز شنبه مورخ 97/10/15 ساعت 16 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.