چهارشنبه, 05 تیر 1398

 قابل توجه دانشجويان استاد دکامئی(اصول و فنون مذاکره)

کلاس جبرانی درس اصول و فنون مذاکره استاد دکامئی روز دوشنبه مورخ 97/10/10 ساعت 16:15الی 18:15 و در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.