جمعه, 03 خرداد 1398

 جلسه توجیحی کارورزی 2 دانشجویان کامپیوتر

جلسه توجیحی کارورزی استاد محبوبه مولایی پنجشنبه مورخ 97/09/15از ساعت 10 صبح در ساختمان زرتشت برگزار خواهد شد.
حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد.