پنج شنبه, 02 اسفند 1397

 قابل توجه دانشجویان استاد غفاری

 کلاس جبرانی درس متون تخصصی استاد پریسا غفاری در روز پنجشنبه مورخ 97/09/15  از ساعت 18-14 در ساختمان مولایی برگزار می گردد.