دوشنبه, 05 فروردين 1398

 قابل توجه دانشجویانی درس کارورزی 1 و 2 استاد هشترودی و استاد قندی

جلسه توجیهی روز یکشنبه مورخ 97/08/13 ساعت 16:30 در ساختمان زرتشت برگزار می گردد.

نکات مهم:
  • حضور کلیه دانشجویان الزامی است.
  • هریک از دانشجویان موظف اند محل مورد نظر خود را جهت گذراندن دوره کارآموزی به تائید مدرس کارورزی برسانند.
  • عدم حضور دانشجو به منظور غیبت غیر موجه می باشد.