دوشنبه, 05 فروردين 1398

 قابل توجه دانشجویان استاد کوپالی

کلیه کلاس های استاد  کوپالی در روز یکشنبه مورخ 97/08/13کنسل می باشد.
جبرانی این کلاس متعاقبا اعلام می گردد.