پنج شنبه, 27 تیر 1398

 اطلاعیه برگزاری جلسه توجیهی کارورزی


واحد13تهراندانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 13 تهران به منظور آگاهی هرچه بیشتر شما دانشجویان گرامی  از نحوه اجرای درس کارورزی در نیمسال اول جلسه توجیحی را در ساختمان زرتشت در سالن همایش به آدرس : زرتشت شرقی پلاک 45 با حضور مدیرگروه  و کارشناس مسئول کارورزی  طبق جدول ذیل برگزار می گردد.
لازم به ذکر استحضور دانشجودر جلسهالزامیمیباشد.

نام رشته مقطع  عنوان روز تاریخ ساعت مدیر گروه 
مدیریت امور فرهنگی - 
روابط عمومی
کاردانی
کارشناسی
کارورزی دوشنبه 96/8/22 17-18 سالاریان
حسابداری مالی کاردانی کارورزی  چهارشنبه 96/8/24 15:30-16:30 اسماعیل خان محمدی
حسابداری خدمات فرهنگی کارشناسی کاروزری  چهارشنبه 96/8/24 15:30-16:30 اسماعیل خان محمدی
مترجمی دیداری و شنیداری - مکتوب کاردانی کارورزی دوشنبه 96/8/22 19-20 فرهاد آذرنگ
مترجمی همزمان کارشناسی کارورزی دوشنبه 96/8/22 19-20 فرهاد آذرنگ
گرافیک 
کاردانی

کارورزی سه شنبه 96/8/23 17-18 عباس احسان جو
عکاسی  کاردانی کارورزی در حال به روز رسانی     احسان شاد 
معماری کاردانی کارورزی چهارشنبه 96/8/24 19-20 زهرا خزانه

لازم به ذکر است کلاس های کارورزی رشته های تبلیغات تجاری و کسب وکار در حال برگزاری در روزهای جمعه می باشد .