یکشنبه, 22 تیر 1399

 جلسه شورای آموزش 1010-13

 

pic 7حاضرین جلسه:
رئیس جلسه:جناب دکتر جاوید مهر
معاون آموزشی:سرکار خانم نبی یان

دبیر جلسه : جناب آقای اسلامی
استاد گودرزی مدیرگروه رشته امور فرهنگی
استاد صفری مدیر گروه رشته مدیریت کسب و کار و بازاریابی(45دقیقه تاخیر)
استاد سالاریان مدیر گروه رشته روابط عمومی
استاد تقدیسی مدیر گروه رشته حسابداری مالی
استاد شهبازی مدیر گروه رشته زبان انگلیسی
استاد آقاملا مدیر گروه رشته تبلیغات و خبرنگاری
استاد وجدانی مدیر گروه رشته معماری و گرافیک

غائبین جلسه:
استاد بصیری مدیر گروه رشته کامپیوتر
استاد جهانشاهی مدیر گروه رشته حقوق
اهداف جلسه:طی جلسه ای که در تاریخ 21/05/92 در دفتر حوزه ریاست با حضور اکثریت مدیران گروه های آموزشی برگزار شد بر روی مسائلی همچون برنامه ریزی و کلاس بندی نیمسال دوم سال تحصیلی 91-92 بحث و گفتگو شد .

صورت جلسه:
1.تصویب اولیه نام برگزاری سمینار حسابداری طبق آئین نامه برگزاری همایش ها و سمینارهای مرکز و قرار بر این شد که ریز محتوا وپنلهای تخصصی مشخص و جهت تصویب نهایی به شورای آموزش آورده شود.
2.تمامی مدیران گروه باید حداقل 1 جلسه تا 2 شنبه28/5/92 هفته آینده در تمامی کلاسها حضور به عمل بیاورند.
مشخص کردن کلاس ها ، هماهنگی با دانشجو ها ، بررسی مشکلات آنها و ارائه گزارش آنها در جلسه شورای آموزشی آتی.
3.مشخص شدن تعداد گروه های کارشناسی و کاردانی رشته های مرکزجهت برنامه ریزی درسی آنها .
4.مشخص شدن روش نمره پایانی دانشجویانی درس کارورزی در روش ج
5.تالیف کتب مورد نیاز رشته های مختلف و طراحی آئین نامه مخصوص قرار داد با مولف
6.بررسی نشست نمایندگان کلاس های گروه های مختلف با حضور مدیران گروه و ریاست مرکز
7.شروع ثبت نام های تمام دوره های آموزش از چهارشنبه حتی در روزهای پنج شنبه و جمعه برای دوره های کارشناسی نا پیوسته
8.مشخص شدن طرح و منابع درس ها برای کلیه دروس نیم سال آینده
9.تمامی گروه های آموزشی مرکز توسط انجمن های علمی _ دانشجویی هر رشته می بایست یک نشریه داخلی در قالب نشریه اصلی دانشگاه جامع 13داشته و یک نام مشخص برای هر انجمن تعیین شود .

اسامی نشریات مصوب
گروه خبرنگاری
گروه گرافیک و معماری (هنر نامه)