چهارشنبه, 18 تیر 1399

 جلسه شورای آموزشی - 13/1008

 

DSC08110جلسه شورای آموزش به تاریخ دیروز 24/4/1392 در دفتر ریاست دانشگاه واقع در ساختمان زرتشت با حضور ریاست دانشگاه و معاونت آموزشی و مدیران محترم گروه ها، در ساعت 16 آغاز گردید و در ساعت 17:30 پایان یافت .

در طی جلسه موارد زیر مورد بحث و نتیجه گیری قرار گرفته است ؛
1.رفع مشکلات کلاس های اساتید در زمان بندی جدید
2.تصویب برگزاری جلسات علمی آموزش مدیران گروه اساتید و دانشجویان
3.فعال شدن اساتید در سایت برای آشنایی دانشجویان و دیگر اساتید
4.رفع مشکلات دانشجویان در ساختمان های زرتشت و ملائی و مشکلات گرمای ساختمان
5.هماهنگی و تنظیم کلاس های کارآفرینی و کارورزی دانشجویان
6.اختصاص دادن case study برای رشته ها و گروه های مدیریتی
7.برگزاری کلاس های IELTS جداگانه برای متقاضیان اساتید و دانشجو
8.تولید خبر در خصوص همایش بزرگ زبان در بخش سمینار و همایش بصورت خبر در سایت برای هر هفته
9.رسیدگی به مشکلات دانشجویان توسط مدیر گروهان
10.برگزاری و همایش های بین المللی در سطح گروه های مختلف آموزشی در ترم جدید
11.بررسی هرچه سریعتر مدرسان کارورزی از جمله کلاس C sharp گروه برنامه سازی کامپیوتر

حاضرین جلسه :
استاد سالاریان ، استاد تقدیسی ، استاد گودرزی ، استاد شهبازی ، استاد آقا ملا (10 دقیقه تاخیر)، استاد صفری(40 دقیقه تاخیر) و استاد بصیری (15 دقیقه تاخیر)
دبیر جلسه : جناب آقای اسلامی

غائبین جلسه :

استاد جهانشاهی و استاد وجدانی