چهارشنبه, 18 تیر 1399

  کلیه کلاس های روز جمعه 25 آبان ماه تعطیل می باشد

قابل توجه کلیه دانشجویان و مدرسان گرامی:

کلیه کلاس های روز جمعه 97/08/25 تعطیل می باشد.متعاقبا کلاس جبرانی اعلام می گردد.
نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت