یکشنبه, 22 تیر 1399

 تشکیل جلسات شورای آموزشی مدرسین مرکز علمی کاربردی واحد 13 تهران

تشکیل جلسات شورای آموزشی مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد 13 تهران با مدرسین نیمسال اول 97-98 به منظور هماهنگی تدریس به تفکیک رشته 

موضوعات اصلی این جلسات به شرح ذیل میباشد

1_آشنایی با قوانین و مقررات آموزش
2_معرفی مدرسین جدید
3_معرفی سایت مرکز و نحوه ی بارگزاری مقاله و محتوای آموزشی
4_جمع بندی نظرات و پیشنهادات مدرسین
5_عقد قرارداد با مدرسین نیم سال 971

رشته ی عکاسی تاریخ 97/06/17


رشته ی مترجمی زبان انگلیسی تاریخ 97/06/18


رشته ی حسابداری تاریخ 97/06/19


رشته ی معماری و گرافیک 97/06/22


رشته ی امور فرهنگی تاریخ  97/06/25


رشته ی کسب و کار و تبلیغات تجاری تاریخ 97/06/27


رشته ی مهارت مشترک تاریخ 97/06/27


نويسنده : محمدرضا رستگار

مدیر سایت