چهارشنبه, 18 تیر 1399

 انتخاب واحد دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر می رسانیم که این عزیزان برای انتخاب واحد و پرداخت شهریه 15% حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی به صورت حضوری به مدیر آموزش سرکار خانم نجفی مراجعه نمایند.
نويسنده : معصومه نجفی فرد

کارشناس مسئول آموزش