چهارشنبه, 18 تیر 1399

 لغو امتحانات و تعطیلی دانشگاه در روز سه شنبه 21 دی ماه


قابل توجه کلیه دانشجویان و استادان گرامی
تمامی امتحانات روز دوشنبه 95/10/20 در محل ساختمان زرتشت برگزار خواهد شد. و برای روز سه شنبه 95/10/21 به دلیل تعطیلی عمومی، دانشگاه تعطیل و کلیه امتحانات لغو خواهد شد.
کلیه امتحانات لغو شده در روز جمعه 95/11/1 برگزار خواهد شد.
نويسنده :

این کاربر مطلب منتشر شده دارد.